Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG DỊCH VỤ DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2008/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2008 CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 120/TTr-SXD ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Bổ sung định mức dự toán CX4.02a.00. Thay nước hồ cảnh có hệ thống phun:

Thành phần công việc :

- Bơm sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ, cọ rửa hệ thống phun nước nghệ thuật và hầm bơm, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi quy định, cấp nước mới cho hồ.

Đơn vị tính:100m2 mặt hồ/1lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX4.02a.00

Thay nước hồ cảnh có hệ thống phun

Vật liệu:

Nước sạch

Nhân công:

Cấp bậc thợ 4/7

Máy thi công:

- Máy bơm 3CV

m3

công

 

ca

 

 

100

 

3,00

 

2,20

 

 

 

 

1

2. Sửa đổi, bổ sung tên gọi định mức dự toán CX4.03.00. Duy trì bể phun và bể không phun thành định mức dự toán CX4.03.00. Duy trì hồ cảnh và bể phun nước nghệ thuật.

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị dụng cụ lao động, dọn vớt sạch rác trên mặt bể (hồ).

- Vận chuyển rác đến nơi quy định.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

- Điều chỉnh mực nước trong hồ phù hợp với hệ thống phun.

Đơn vị tính :100m2/1lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX4.03.00

Duy trì hồ cảnh và bể phun nước nghệ thuật.

Nhân công:

Cấp bậc thợ 3,5/7

Công

 

 

0,10

 

 

 

 

1

3. Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán CX4.04.03. Bảo vệ Lâm viên cảnh, rừng sinh thái thành định mức dự toán CX4.04.03. Bảo vệ rừng sinh thái như sau:

Thành phần công việc:

- Tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hoại của người và gia súc, phát hiện sâu bệnh hại và lửa rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Kiểm tra khả năng phòng chống lửa rừng của các đường băng cản lửa.

- Lập biên bản, báo cáo thủ trưởng đơn vị đồng thời liên hệ và phối hợp với Kiểm lâm, cơ quan chức năng xử lý tình huống khi có sự việc vi phạm về quản lý rừng.

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trong ca trực vào sổ trực.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi hết ca trực. Bàn giao và báo cáo tình hình cho ca trực mới.

Đơn vị tính :ha/ngày đêm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX4.04.03

Bảo vệ rừng sinh thái

Nhân công:

Cấp bậc thợ 3,5/7

công

 

 

0,09

 

 

 

 

1

4. Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán CS.10.01.00 Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Kiểm tra hoạt động của chốt đèn, cập nhật khối lượng hư hỏng, báo sửa chữa và cân chỉnh thời gian, thực hiện 2 lần/ ngày.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, thực hiện 2 lần/tuần.

- Kiểm tra tiếp xúc: đầu chì, điểm nối dây dẫn, thực hiện 3 lần/tháng.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện công việc vào sổ nhật ký.

Đơn vị tính :chốt/ngày đêm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CS.10.01.00

Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

Nhân công:

- Cấp bậc thợ 4/7

công

 

 

0,41

Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2015.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơinhận:
- Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ TP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 3;
- UBND các xã, phường, thị trấn
do UBND các huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website của tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; các P, TT:
- Lưu VT-CN
(HT.90)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu19/2015/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
     Người kýPhạm Ngọc Nghị
     Ngày ban hành17/07/2015
     Ngày hiệu lực17/07/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2015/QĐ-UBND sửa đổi 06/2008/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

         • 17/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực