Quyết định 1907/QĐ-NHNN

Quyết định 1907/QĐ-NHNN năm 2008 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng đã được thay thế bởi Quyết định 2133/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1907/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5693/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 8 năm 2008 về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng là 3,6%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 và thay thế Điều 1 Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1907/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1907/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1907/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1907/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Văn Giàu
     Ngày ban hành29/08/2008
     Ngày hiệu lực01/09/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2008
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1907/QĐ-NHNN lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tổ chức tín dụng