Quyết định 1917/QĐ-UBND

Quyết định 1917/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2155/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN, BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ ĐẮP NỀN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 691/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang;
-
CT và các PCT. UBND tỉnh;
-
LĐVP, CVNC;
-
Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1917/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1917/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1917/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1917/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýPhạm Vũ Hồng
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực