Quyết định 2155/QĐ-UBND

Quyết định 2155/QĐ-UBND năm 2014 công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1917/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2155/QĐ-UBND công bố đơn giá vận chuyển bơm cát Kiên Giang 2015 và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2155/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN, BƠM CÁT ĐEN SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ ĐẮP NỀN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 890/TTr-SXD ngày 23 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định giá vận chuyển, bơm cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

1. Các công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu: Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh lại dự toán, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu.

2. Các công trình, hạng mục công trình đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu và triển khai thi công: Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác nhận tuyến, cấp đường thủy, phương án vận chuyển và cự ly vận chuyển tương ứng mà phương tiện vận chuyển cát đi qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá vận chuyển cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ SAN NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM CÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

I. Đơn giá vận chuyển cát san lấp mặt bằng, nền đường:

1. Đơn giá vận chuyển cát đen san lấp mặt bằng, đắp nền đường:

Đơn giá vận chuyển cát đen san lấp mặt bằng, đắp nền đường theo đường thủy (chưa bao gồm thuế GTGT) áp dụng cho đường sông loại 1, xác định theo bảng:

Cự ly vận chuyển

Đơn giá (đồng)

Từ 15km trở lại (đồng/tấn)

16.286

Từ 15km đến 30km (đồng/tấn.km)

465

Từ 31km trở lên (đồng/tấn.km)

160

Trường hợp thực tế phải trung chuyển từ tàu lớn sang tàu nhỏ khi vận chuyển qua tuyến sông loại 3 thì được tính bổ sung chi phí bốc xếp 01 lần và tính lại cước vận chuyển trên đoạn sông phải trung chuyển như sau:

- Đơn giá bốc xếp 01 lần bằng cơ giới từ tàu lớn sang tàu nhỏ, chưa bao gồm thuế GTGT: 6.973 đồng/tấn.

- Đơn giá vận chuyển cát trên đoạn đường trung chuyển (không quy đổi về đường sông loại 1) của tàu có tải trọng đến 30T, chưa bao gồm thuế GTGT: 1.086 đồng/tấn.km.

2. Cự ly vận chuyển cát và trọng lượng đơn vị vật liệu:

- Cự ly vận chuyển cát đen san lấp mặt bằng, đắp nền đường được tính từ mỏ khai thác cát đến chân công trình do chủ đầu tư xác định theo thực tế.

- Trọng lượng đơn vị vật liệu cát đen san lấp mặt bằng, đắp nền đường áp dụng tính toán đơn giá vận chuyển là : g = 1,2 tấn/m3.

3. Phân loại đường thủy:

- Đường sông loại 1: Gồm các sông khi phương tiện có tải trọng trên 300 tấn lưu thông được.

- Đường sông loại 2: Gồm các tuyến sông khi phương tiện có tải trọng từ trên 30 tấn đến 300 tấn lưu thông được.

- Đường sông loại 3: Gồm các tuyến sông khi phương tiện có tải trọng đến 30 tấn lưu thông được.

4. Việc quy đổi về đường sông vận chuyển cát:

- Cứ 01km đường sông loại 2 được quy đổi thành 1,5km đường sông loại 1.

- Cứ 01km đường sông loại 3 được quy đổi thành 03km đường sông loại 1 (trường hợp phải trung chuyển thì không quy đổi và tính cước trên quảng đường thực tế phải trung chuyển như ở Mục 1).

- Cứ 01km đường biển được quy đổi thành 03km đường sông loại 1.

- Trường hợp phương tiện vận chuyển cát đi qua nhiều loại đường thủy cấp khác nhau, chi phí vận chuyển cát đến chân công trình bằng tổng chi phí vận chuyển cát tương ứng với từng loại cấp đường thủy mà phương tiện đi qua.

II. Đơn giá bơm cát:

Đơn giá bơm cát chưa bao gồm thuế GTGT, xác định như sau:

- Cự ly bơm đến 500m: 10.467 đồng/m3 (cát rời).

- Cự ly bơm 1500m: 24.166 đồng/m3 (cát rời).

- Cự ly bơm trong khoảng >500m đến <1500m: Đơn giá được tính theo phương pháp nội suy.

- Cự ly bơm > 1.500m: Đơn giá được tính theo phương pháp ngoại suy.

Trường hợp phải bơm trung chuyển, chủ đầu tư có trách nhiệm xác định đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng riêng cho công trình./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2155/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2014
Ngày hiệu lực16/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2155/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýMai Văn Huỳnh
       Ngày ban hành16/10/2014
       Ngày hiệu lực16/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2155/QĐ-UBND 2014 công bố đơn giá vận chuyển bơm cát đen san lấp mặt bằng Kiên Giang