Quyết định 1919/QĐ-BCT

Quyết định 1919/QĐ-BCT năm 2016 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến 2015, có xét đến 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG tại công văn số 123/2015/CV-KHKT ngày 23 tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 02 khu vực quặng grafit tại các xã An Bình, xã Đông Cuông, xã Ngòi A và xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào Phụ lục 8 “Danh Mục dự án đầu tư thăm dò quặng grafit, giai đoạn đến năm 2015” thuộc Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ các Điểm khép góc 02 khu vực quặng grafit nêu trên thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này; thời gian thực hiện dự án thăm dò trong giai đoạn đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008, các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh Yên Bái;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC CÁC KHU VỰC QUẶNG GRAFIT HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên m

Diện tích
(ha)

Điểm góc

Hệ tọa độ VN 2000 KTT
105° múi chiếu 6°

X(m)

Y(m)

1

Khu vực quặng grafit thuộc xã An Bình và xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

154

1

2430 546

458 052

2

2428 107

460 874

3

2427 774

460 480

4

2429 188

458 848

5

2429 559

458 740

6

2430 374

457 941

2

Khu vực quặng grafit thuộc xã Ngòi A và xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

35,3

1

2422 387

470 939

2

2422 544

471 226

3

2421 577

471 752

4

2421 420

471 465

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1919/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1919/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1919/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1919/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành18/05/2016
       Ngày hiệu lực18/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016

           • 18/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực