Quyết định 192/QĐ-UB-TC

Quyết định 192/QĐ-UB-TC năm 1977 thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 192/QĐ-UB-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ TIÊU THỤ Ở CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định 01/NĐ-74 ngày 12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức chánh quyền cách mạng các cấp ;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ ngày 20-1-1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc thành lập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-76-CP ngày 5-6-1976 của Ban Đại diện Trung ương Đảng và Chánh phủ về việc tổ chức hợp tác xã mua bán ;
- Xét yêu cầu tổ chức và lãnh đạo công tác lưu thông phân phối ở các quận, huyện thuộc Thành phố ;
- Xét đề nghị của ông Giám đốc Sớ Thương nghiệp và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận nội thành và Ban quản lý hợp tác xã mua bán ở các huyện ngoại thành thuộc Thành phố, Ban quản lý hợp tác xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các Ủy ban nhân dân quận, huyện và sự chỉ đạo nghiệp vụ của các ngành dọc cấp trên.

Các Ban Quản lý hợp tác xã, mua bán quận, huyện là đơn vị sự nghiệp, được sử dụng con dấu riêng. Lương và các khoản chi phí khác do cơ quan tài chánh đài thọ. Trong quá trình hoạt động sẽ rút kinh nghiệm bổ sung điểm này.

Điều 2.- Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ và hợp tác xã mua bán có nhiệm vụ :

1.Tổ chức và quản lý các cơ sở hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán ở phường và xã, thành một màng lưới thương nghiệp hợp tác xã, làm đại lý cho thương nghiệp quốc donh trong việc mua và bán hàng hóa ; tổ chức khai thác kinh doanh những mặt hàng Nhà nước không quản lý hoặc chưa khai thác hết, thực hiện tốt vai trò trợ thủ đắc lực cho thương nghiệp quốc doanh phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong quận, huyện, góp phần tích cực cho công tác cải tạo và quản lý thị trường

2. Chỉ đạo các hợp tác xã tiêu thụ và hợp tác xã mua bán phường, xã, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chánh sách, quy định của Nhà nước và điều lệ hợp tác xã đã ban hành.

3. Thuờng xuyên tổ chức tuyên truyền vận động phát triển xã viên, tăng thêm cổ phần nhằm tăng nguồn vốn cho hợp tác xã.

4. Tổ chức bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ, chú trọng xây dựng ý thức làm chủ tập thể, tinh thần phục vụ trong đội ngũ cán bộ, xã viên trong các cơ sở hợp tác xã.

Điều 3.- Bộ máy tổ chức và biên chế của Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ, hợp tác xã mua bán quận, huyện gồm có :

- 1Trưởng Ban, 1 Phó Ban và có từ 3 đến 5 cán bộ nhân viên chuyên trách.

Điều 4.- Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Thương mại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 192/QĐ-UB-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu192/QĐ-UB-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/1977
Ngày hiệu lực21/02/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 192/QĐ-UB-TC

Lược đồ Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu192/QĐ-UB-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành21/02/1977
        Ngày hiệu lực21/02/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 192/QĐ-UB-TC thành lập Ban Quản lý Hợp tác xã tiêu thụ ở các quận, huyện