Quyết định 1922/QĐ-UBND

Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 132/2004/QĐ-UB về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1922/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 132/2004/QĐ-UB Giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo Hậu Giang


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/2004/QĐ-UB NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB & XH;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT. NC.HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH


 
 
 Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1922/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1922/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1922/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1922/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 132/2004/QĐ-UB Giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1922/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 132/2004/QĐ-UB Giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1922/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành25/11/2013
       Ngày hiệu lực25/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1922/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 132/2004/QĐ-UB Giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1922/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ 132/2004/QĐ-UB Giải quyết việc làm Xóa đói giảm nghèo Hậu Giang

           • 25/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực