Quyết định 1928/QĐ-UBND

Quyết định 1928/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1928/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường cụm công nghiệp 2014 2020 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1928/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2014 ÷ 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kết luận số 232-KL/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 ÷ 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 510/TTr-SGTVT ngày 14/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 ÷ 2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Hỗ trợ cho các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính từ điểm đấu nối với đường chính đến tường rào cụm công nghiệp.

2. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ theo định mức 635 Tấn xi măng/1km để xây dựng tuyến đường.

3. Quy mô xây dựng đường: chiều rộng mặt đường không quá 7,0m, chiều dày không quá 25cm, Mác Bê tông không quá 300, đá dăm 2x4.

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng. (Phần kinh phí còn lại sẽ do UBND cấp huyện hoặc Nhà đầu tư thực hiện).

5. Thời gian thực hiện 2014 - 2020.

6. Kế hoạch hỗ trợ

TT

Địa phương

Số CCN

Tổng km

Lượng Xi măng hỗ trợ (Tấn)

01

An Lão

2

3,90

2.476,50

02

An Nhơn

7

11,20

7.112,00

03

Hoài Ân

2

1,70

1.079,50

04

Hoài Nhơn

3

1,75

1.111,25

05

Phù Mỹ

3

4,15

2.635,25

06

Tây Sơn

5

5,50

3.492,50

Tổng cộng

22

28,20

17.907,00

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan tổng hợp, đề xuất danh mục đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính và các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương và đề xuất việc hỗ trợ xi măng cho từng công trình; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

b. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hàng năm, báo cáo UBND tỉnh.

c. Giao UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các Nhà đầu tư và các ngành liên quan xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện hàng năm gửi về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

d. Các Chủ đầu tư (UBND các huyện, thị xã, các Nhà đầu tư) bố trí kế hoạch vốn theo cơ cấu nguồn vốn được UBND tỉnh thông qua; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về công tác đầu tư xây dựng, về việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1928/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1928/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1928/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1928/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường cụm công nghiệp 2014 2020 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1928/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường cụm công nghiệp 2014 2020 Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1928/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành16/06/2014
       Ngày hiệu lực16/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1928/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường cụm công nghiệp 2014 2020 Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1928/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường cụm công nghiệp 2014 2020 Bình Định