Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG

Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG năm 2016 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá

Nội dung toàn văn Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016


BAN CHỈ ĐẠO
ĐIU HÀNH GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/QĐ-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tưng đứng đầu tchức phối hp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc bsung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Xét đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban.

2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên.

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên.

4. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.

5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.

6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên.

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thành viên.

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên.

9. Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.

10. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên.

11. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

12. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên.

13. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế Quyết định số 52/QĐ-BCĐĐHG ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- y Ban Giám sát tài chính quốc gia;
- y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương và các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐĐHG (3b).KN

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/QĐ-BCĐDHG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu194/QĐ-BCĐDHG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2016
Ngày hiệu lực05/09/2016
Ngày công báo16/09/2016
Số công báoTừ số 929 đến số 930
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/QĐ-BCĐDHG

Lược đồ Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu194/QĐ-BCĐDHG
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Điều hành giá
       Người kýVương Đình Huệ
       Ngày ban hành05/09/2016
       Ngày hiệu lực05/09/2016
       Ngày công báo16/09/2016
       Số công báoTừ số 929 đến số 930
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016

           • 05/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực