Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG

Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG năm 2014 về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá đã được thay thế bởi Quyết định 194/QĐ-BCĐDHG kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá 2016 và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá


BAN CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Xét đề nghị của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá gồm:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban;

2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên;

4. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

7. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

8. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

10. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/QĐ-BCĐĐHG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/QĐ-BCĐĐHG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo10/08/2014
Số công báoTừ số 745 đến số 746
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/QĐ-BCĐĐHG

Lược đồ Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/QĐ-BCĐĐHG
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Điều hành giá
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo10/08/2014
        Số công báoTừ số 745 đến số 746
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/QĐ-BCĐĐHG 2014 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá