Quyết định 20/2002/QĐ-BNN

Quyết định 20/2002/QĐ-BNN về việc chuyển giao Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II về Cục Kiểm lâm quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2002/QĐ-BNN chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I II về Cục Kiểm lâm quản lý


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ I VÀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG SỐ II VỀ CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ nghị số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm lâm;
Căn cứ quyết định số 1271/NN-TCCB-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ văn bản số 20/BCS/TB ngày 11/3/2002 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Nghị quyết của Ban cán sự về công tác tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cục Kiểm lâm quản lý.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ căn cứ vào chức năng, nghiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II xây dựng phương án tổ chức của các Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm lâm trình Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức - Cán bộ, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch, Đầu tư xây dựng cơ bản và các Cục, Vụ có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn việc chuyển giao theo đúng Quyết định này, phù hợp với các quy định quản lý của Nhà nước hiện hành và giải quyết những tồn đọng khi chuyển giao Trung tâm, đồng thời phối hợp với Cục Kiểm lâm để xét duyệt trình Bộ giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đảm bảo các hoạt động bình thường của các Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quyết định này.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ ghi ở Điều 3, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Giám đốc Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2002/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2002/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2002
Ngày hiệu lực05/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2002/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 20/2002/QĐ-BNN chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I II về Cục Kiểm lâm quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2002/QĐ-BNN chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I II về Cục Kiểm lâm quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2002/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành21/03/2002
        Ngày hiệu lực05/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2002/QĐ-BNN chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I II về Cục Kiểm lâm quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2002/QĐ-BNN chuyển giao trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I II về Cục Kiểm lâm quản lý

            • 21/03/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực