Quyết định 20/2005/QĐ-BCN

Quyết định 20/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 166/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát sửa đổi QĐ 166/2004/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/2004/QĐ-BCN NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THUỶ TINH HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Công văn số 102/CV-TCKT-1 ngày 25 tháng 3 năm 2004);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 166/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 68,95 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 23,35 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 7,70 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Giám đốc Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hải Phòng,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Châu Huệ Cẩm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2005/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2005/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2005
Ngày hiệu lực01/05/2005
Ngày công báo16/04/2005
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2005/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 20/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát sửa đổi QĐ 166/2004/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát sửa đổi QĐ 166/2004/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2005/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýChâu Huệ Cẩm
       Ngày ban hành01/04/2005
       Ngày hiệu lực01/05/2005
       Ngày công báo16/04/2005
       Số công báoSố 13
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát sửa đổi QĐ 166/2004/QĐ-BCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2005/QĐ-BCN chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát sửa đổi QĐ 166/2004/QĐ-BCN

           • 01/04/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2005

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực