Quyết định 20/2006/QĐ-BTS

Quyết định 20/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá đã được thay thế bởi Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 25/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá


BỘ THUỶ SẢN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2006/QĐ-BTS

 Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CẢNG CÁ, BẾN CÁ, KHU NEO ĐẬU TRÚ BÃO CỦA TÀU CÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật Thuỷ sản năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thuỷ sản;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 988/2000/QĐ-BTS ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cảng cá ngành Thủy sản.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Thanh tra Bộ; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Tạ Quang Ngọc


 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực04/01/2007
Ngày công báo20/12/2006
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2006/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2006/QĐ-BTS
        Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
        Người kýTạ Quang Ngọc
        Ngày ban hành01/12/2006
        Ngày hiệu lực04/01/2007
        Ngày công báo20/12/2006
        Số công báoTừ số 25 đến số 26
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/04/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão tàu cá