Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 246/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Kiên Giang 2017 và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 364/TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013, cụ thể như sau:

1. Mức vốn nhân dân được nhận hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 30% trên tổng vốn đầu tư giao thông nông thôn.

2. Thời gian hỗ trợ lãi suất là 36 tháng, trong đó:

- Hỗ trợ 100% lãi suất trên tổng nợ vay trong 12 tháng đầu;

- Hỗ trợ 50% lãi suất trên 70% vốn vay trong 12 tháng tiếp theo;

- Hỗ trợ 30% lãi suất trên 30% vốn vay trong 12 tháng cuối.

3. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ cho phù hợp với các xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố hoặc tuyến đường, đảm bảo không vượt quá tổng mức kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tính trên địa bàn toàn huyện;

4. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất năm 2013: Từ nguồn ngân sách tỉnh. Riêng năm 2013 thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2013./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Nam

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrần Thanh Nam
       Ngày ban hành10/09/2013
       Ngày hiệu lực20/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2013/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang