Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Đại Nội về đêm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 66/2017/QĐ-UBND Mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí tham quan di tích Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN ĐẠI NỘI VỀ ĐÊM THUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Công văn số 60/KTNS-THKT ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí tham quan Đại Nội về đêm;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại Tờ trình số 322/TTrLN-TC-BTDT ngày 24 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí tham quan Đại Nội về đêm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý như sau:

TT

Đối tượng

Mức thu phí tham quan ban đêm

(Đồng/người/lượt)

1

Đối với người lớn

150.000

2

Đối với trẻ em (từ 7 - 12 tuổi)

30.000

Điều 2. Chính sách miễn, giảm phí tham quan Đại Nội về đêm

Ngoài chính sách quy định miễn giảm tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng khi tham quan Đại Nội về đêm được miễn, giảm phí như sau:

1. Miễn phí tham quan:

Miễn phí tham quan Đại Nội về đêm đối với người dân địa phương vào đợt tổ chức kích cầu Tuần lễ Vàng du lịch từ 22/4/2017 đến 28/4/2017.

2. Giảm phí tham quan:

a) Giảm 50% phí tham quan Đại Nội về đêm đối với du khách đã tham quan Đại Nội ban ngày.

b) Giảm 50% phí tham quan Đại Nội về đêm đối với người dân địa phương.

Điều 3. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng số phí thu được

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chịu trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai mức phí được quy định tại Điều 1 và phải sử dụng ấn chỉ do Cục Thuế tỉnh phát hành theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thu và nộp phí vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2017. Các nội dung quy định tại Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực30/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực30/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2017/QĐ-UBND mức thu phí tham quan tạm thời Đại Nội về đêm tỉnh Thừa Thiên Huế