Quyết định 2027/QĐ-UB

Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt đơn giá trồng rừng và đơn giá giống cây trồng lâm nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2047/QĐ-UBND 2010 tiêu chuẩn đơn giá giống cây lâm nghiệp Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 28/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/QĐ-UB

Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG VÀ ĐƠN GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 22/06/1994;

- Căn cứ Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000 - 2005;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 933/TT-NN-PTNT ngày 5/8/2002 và biên bản thẩm định liên ngành ngày 19/7/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt đơn giá trồng và giống cây con lâm nghiệp:

1. Đơn giá trồng rừng không vượt quá: 2.700.000 đ/ha, trường hợp đặc biệt nếu vượt đơn giá trên phải được sự đồng ý của UBND Tỉnh.

2. Tiêu chuẩn và đơn giá cây con (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều II: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Kho Bạc Nhà nước Tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều I;
- CT và PCT UBND Tỉnh;
- Chi cục PT Lâm nghiệp;
- VP: LĐ và CVNN, TC;
- Lưu VT, LT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2027/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2027/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2002
Ngày hiệu lực06/08/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/10/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2027/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2027/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Văn Hoàng
        Ngày ban hành06/08/2002
        Ngày hiệu lực06/08/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/10/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2027/QĐ-UB năm 2002 đơn giá trồng rừng giống cây trồng lâm nghiệp Thừa Thiên Huế