Quyết định 2038/1999/QĐ-UB

Quyết định 2038/1999/QĐ-UB về bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 23/2008/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2038/1999/QĐ-UB

Tân An, ngày 16 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);
- Căn cứ Thông tư ố 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP;
- Xét Tờ trình số 381/CT-TT Ngày 27/4/1999 của Cục Thuế tỉnh tại và công văn số 87/CV-TCCG ngày 07/7/1999 của Sở Tài chính – Vật giá về việc đề nghị ban hành bảng giá tính thuế tài nhuyên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “bảng gía tính thuế tài nguyên” áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2: Bảng giá tính thuế quy định tại điều 1 được thi hành kể từ ngày ký quyết định này.

Đối với các trường hợp khi thác tài nguyên trước ngày ban hành bảng giá này nếu chưa tính thuế tài nguyên thì vận dụng bảng giá này để tính, nếu đã tính thuế tài nguyên rồi thì không phải truy thu truy hoàn.

Điều 3: Cục Thuế tỉnh có hướng dẫn cụ thể để các ngành, các cấp và các doanh nghiệp có khai thác tài nguyên thực hiện.

Điều 4: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – vật giá. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và chủ trương các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT,KT.
- Như điều 4.
- NCUB-lưu.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2038/1999/QĐ-UB ngày 16/7/1999 của UBND tỉnh)

I/. Tài nguyên khoáng sản:

- Các khai thác san lấp, xây đắp công trình: 20.000 đồng/m3.

- Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình: 8.000 đồng/m3.

- Than bùn: 35.000 đồng/m3.

- Đất làm gạch nung:  10.000 đồng/m3.

- Đất làm gạch men: 20.000 đồng/m3.

II/. Các sản phẩm rừng tự nhiên (nếu được phép khai thác):

- Chim chích choè: 15.000 đồng/con.

- Chim cảnh các loại khác: 10.000 đồng/con.

- Cu đất:  8.000 đồng/con.

- Gà nước, trích, Quốc: 6.000 đồng/con.

- Chim ăn thịt các loại: 2.000 đồng/con.

III/. Nước thiên nhiên dùng làm nguyên liệu sản xuất nước khoáng, nước tinh lọc: 2.000.000 đồng/m3.

IV/. Nước phục vụ vệ sinh công nghịêp, tạo hơi, làm mát,..: 1.000 đồng/m3.

V/. Thuỷ sản các loại: Do các ngành chức năng căn cứ giá cả tại nơi khai thác trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định.

VI/. Nước dùng làm nguyên liệu sản xuất nước đá, các loại bia và nước giải khác: 2.000 đồng/m3.

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2038/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2038/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/1999
Ngày hiệu lực16/07/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2038/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2038/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Thanh Tuấn
       Ngày ban hành16/07/1999
       Ngày hiệu lực16/07/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2038/1999/QĐ-UB bảng giá tính thuế tài nguyên