Quyết định 48/2006/QĐ-UBND

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên đã được thay thế bởi Quyết định 23/2008/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 12 tháng 10 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Thông tư số 153/1998/NĐ-CP ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2038/1999/QĐ-UB ngày 16/7/1999 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên;

Xét Tờ trình số 4320/CT-THDT ngày 28/9/2006 của Cục Thuế tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên, và căn cứ ý kiến thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại công văn số 892/STP-VBPL ngày 19/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1/- Điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng làm nguyên liệu sản xuất nước khoáng, nước tinh lọc tại mục III bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định số 2038/1999/QĐ-UB ngày 16/7/1999 của UBND tỉnh, như sau:

+ Nước thiên nhiên dùng làm nguyên liệu sản xuất nước khoáng: 2.000.000 (hai triệu) đồng/m3.

+ Nước thiên nhiên dùng làm nguyên liệu sản xuất nước tinh lọc: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng/m3.

2/- Bổ sung giá tính thuế tài nguyên sỏi đỏ: 30.000 (ba mươi ngàn) đồng/m3.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có khai thác tài nguyên thực hiện theo quy định tại điều 1 quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2006. Những quy định khác trong bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định số 2038/1999/QĐ-UB ngày 16/7/1999 của UBND tỉnh vẫn có giá trị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, CT.MB.
BGIA-THUETN

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2006
Ngày hiệu lực01/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýDương Quốc Xuân
       Ngày ban hành12/10/2006
       Ngày hiệu lực01/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trên