Quyết định 2038/QĐ-BTNMT

Quyết định 2038/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 4 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ ĐỢT 4

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 4 gồm 22 khu vực thuộc 16 tỉnh (có danh sách và bản đồ các tỉnh kèm theo Quyết định này);

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo danh sách phê duyệt.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan được sử dụng tài liệu công bố kèm theo quyết định này để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản; khoanh định khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền và thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010. Việc cấp giấy phép khai thác chỉ thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có danh mục khoáng sản khoanh định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- UBND các tỉnh có khoáng sản khoanh định;
- Lưu: VT, ĐCKS.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH CÓ KHU VỰC KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ ĐỢT 4
(Kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 08 năm 2015)

TT

Tên tỉnh

Khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

1

Sơn La

1

2

Yên Bái

2

3

Hòa Bình

3

4

Phú Thọ

1

5

Tuyên Quang

1

6

Bắc Kạn

2

7

Thái Nguyên

1

8

Lạng Sơn

1

9

Thanh Hóa

1

10

Nghệ An

2

11

Quảng Trị

1

12

Thừa Thiên Huế

1

13

Quảng Nam

1

14

Phú Yên

2

15

Đắk Lắk

1

16

Đắk Nông

1

 

Cộng

22

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2038/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2038/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2038/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2038/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2038/QĐ-BTNMT 2015 kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ Đợt 4

            • 12/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực