Quyết định 2043/2001/QĐ-UB

Quyết định 2043/2001/QĐ-UB về phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích và mức thu bằng tiền thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích đã được thay thế bởi Quyết định 854/2007/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND và được áp dụng kể từ ngày 02/04/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2043/2001/QĐ-UB

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH VÀ MỨC THU BẰNG TIỀN THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích số 15/1999/PL-UBTVQH ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

- Căn cứ Nghị quyết số 16/2001/NQ-HĐNDK14 ngày 13 tháng 7 năm 2001 của HĐND tỉnh khoá 14;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân bổ tỷ lệ nguồn lực Nghĩa vụ lao động công ích theo các mức sau:

1- Cấp tỉnh là 10% quỹ ngày công lao động công ích.

2- Cấp huyện được sử dụng tối đa 20% quỹ ngày công lao động công ích. Mức thu cụ thể do HĐND cấp huyện quyết định.

3- Cấp xã được sử dụng quỹ ngày công lao động công ích còn lại, sau khi trừ phần quỹ dành cho cấp tỉnh và cấp huyện.

Việc sử dụng quỹ ngày công lao động công ích của các cấp chính quyền thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2: Khuyến khích các địa phương sử dụng trực tiếp lao động công ích để xây dựng các công trình phúc lợi. Nếu trường hợp không có điều kiện tham gia lao động trực tiếp thì cho đóng bằng tiền thay cho ngày công lao động công ích theo các khu vực như sau:

1- Các xã, thị trấn miền núi: Mức thu 4.000 đ/ngày công.

2- Các xã, thị trấn đồng bằng: Mức thu 6.000 đ/ngày công.

3- Các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn: Mức thu 8.000 đ/ngày công.

Cán bộ, công nhân viên chức cư trú ở xã, phường, thị trấn nào thì thực hiện nghĩa vụ lao động công ích theo mức đóng ở địa phương đó.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan; Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ (để thực hiện),
- Bộ LĐ-TBXH (để báo cáo),
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (nt),
- Viện Kiểm sát ND tỉnh,
- Lưu VT + TH.

T/M UBND TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Đoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2043/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2043/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2001
Ngày hiệu lực30/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2043/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2043/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Minh Đoan
        Ngày ban hành15/08/2001
        Ngày hiệu lực30/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/04/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2043/2001/QĐ-UBND phân bổ nguồn lực nghĩa vụ lao động công ích