Quyết định 205/2005/QĐ-UBND

Quyết định 205/2005/QĐ-UBND quy định một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 135/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 205/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

- Căn cứ thông tư Liên tịch số 103/2004/TT-LBTC-UBTDTT ngày 5 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài Chính - Uỷ ban TDTT hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

- Xét đề nghị của liên ngành Tài chính và Thể dục Thể thao tại văn bản số 1091/TC-TDTT ngày 7/10/2005 V/v điều chỉnh một số chế độ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn, tiền thuốc dinh dưỡng) đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện (đồng/người/ngày):

1.1 Đối với vận động viên:

- Vận động viên đội tuyển bóng đá tỉnh: 45 ngàn đồng

- Vận động viên đội tuyển khác cấp tỉnh: 35 ngàn đồng

- Vận động viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành: 25 ngàn đồng

-Vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 20 ngàn đồng

1.2 Đối với Huấn luyện viên (HLV)

- HLV Đội tuyển bóng đá tỉnh: 45 ngàn đồng

- HLV đội tuyển khác cấp tỉnh: 20 ngàn đồng

- HLV đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành: 20 ngàn đồng

- HLV đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 20 ngàn đồng

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu (đồng/người/ngày):

2.l Vận động viên-huấn luyện viên cấp tỉnh gồm

- VĐV - HLV đội tuyển bóng đá tỉnh: 60 ngàn đồng

-VĐV - HLV các đội tuyển khác cấp tỉnh: 45 ngàn đồng

2.2. VĐV - HLV đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành: 45 ngàn đồng

2.3. VĐV - HLV đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 45 ngàn đồng

3. Một số quy định khác: đối với đội tuyển bóng đá Nam (Câu lạc bộ bóng đá), ngoài việc áp dụng các mức chi đã được nêu trên và quy định tại thông tư l03/2004/TTLB ngày 5/11/2004 của Liên Bộ Tài chính - Uỷ ban TDTT còn được phép sử dụng trong nguồn thu bóng đá, nguồn tài trợ của các đơn vị để bổ sung thêm một phần chế độ dinh dưỡng cho HLV và VĐV.

Điều 2:

- Giao Sở Tài chính, Sở T'DTT hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quyết định này trên cơ sở phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về thu chi tài chính và động viên khuyến khích các vận động viên, huấn luyện viên tập luyện, thi đấu đạt thành tích cao nhất.

- Các quy định trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, TDTT, Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 205/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu205/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2005
Ngày hiệu lực13/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 205/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu205/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành03/11/2005
        Ngày hiệu lực13/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/03/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 205/2005/QĐ-UBND một số chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên thể thao Lâm Đồng