Quyết định 2051/QĐ-TTg

Quyết định 2051/QĐ-TTg năm 2017 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương;

Căn cứ văn bản thỏa thuận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

4. Thành viên:

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2051/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2051/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2051/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2051/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2051/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

            • 19/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực