Quyết định 2053/QĐ-BTC

Quyết định 2053/QĐ-BTC năm 2010 sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 1919/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2053/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1027/QĐ-BTC NGÀY 11/5/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thêm “Phòng Quản lý rủi ro” tại các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố sau:

1. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

2. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

3. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

4. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

5. Cục Hải quan tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu.

6. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chuyển Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi từ nhóm các Cục Hải quan quy định tại Điểm 1.6, Khoản 1, Điều 3 lên nhóm các Cục Hải quan quy định tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời thành lập thêm “Phòng Quản lý rủi ro” tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu : VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2053/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2053/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2053/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2053/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành12/08/2010
       Ngày hiệu lực12/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2053/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1027/QĐ-BTC