Quyết định 2073/QĐ-UBND

Quyết định 2073/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 208/TTr-STP ngày 16/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể: 01 Quyết định, 02 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Công an tỉnh, Cục thống kê chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh, Cục Trưởng Cục thống kê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Ρ.NC-NgV;
- Lưu: VT, H11, 29/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

02

Chỉ thị

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cục Thống kê

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Tháng 11/2013

03

Chỉ thị

Về đổi mới và tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Cục Thống kê

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Tháng 12/2013

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2073/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2073/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2073/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2073/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành05/11/2013
       Ngày hiệu lực05/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2013 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

          • 05/11/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/11/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực