Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý kèm theo Quyết định 34/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi đã được thay thế bởi Quyết định 17/2010/QĐ-UBND tiếp nhận, bố trí công tác và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TỰ NGUYỆN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2007/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 3:

"6. Những đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7, Điều 3 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng được đào tạo theo Đề án 393, Đề án 47 và các đối tượng được đào tạo ở trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách của thành phố thì không thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này."

2. Bổ sung khoản 5, Điều 4:

"5. Y tế (Bác sĩ, Dược sĩ...Cử nhân Y tế công cộng)."

3. Bổ sung thêm khoản 13, Điều 4:

"13. Nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp: Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Lâm nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Cảnh quan;"

4. Bổ sung thêm khoản 5, Điều 6:

"5. Những người tốt nghiệp sau đại học và tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

a) Được hưởng chính sách ưu đãi theo điểm a, c, d, đ khoản 1; điểm a, c khoản 2, Điều 6 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng;

b) Được hưởng phụ cấp thu hút bằng 100% mức lương tối thiểu trong thời hạn 4 (bốn) năm kể từ ngày có Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2009
Ngày hiệu lực05/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành26/08/2009
       Ngày hiệu lực05/09/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách ưu đãi