Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 41/2014/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban huyện thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÒNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày 10 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Phòng Công thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị; giao thông; khoa học và công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế điểm 11 khoản II Điều 1 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2010
Ngày hiệu lực28/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành18/06/2010
       Ngày hiệu lực28/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2010/QĐ-UBND đổi tên Phòng Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu