Quyết định 211/QĐ-BTC

Quyết định 211/QĐ-BTC năm 2008 đính chính Quyết định 106/2007/QĐ-BTC về Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định 65/2007/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng...do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 211/QĐ-BTC đính chính QĐ 106/2007/QĐ-BTC và QĐ 65/2007/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 211/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/2007/QĐ-BTC NGÀY 20/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2007/QĐ-BTC NGÀY 30/07/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô như sau:

Mã số

Thuế suất %

Đã in

Sửa lại

8409.91.11.00 đến 8409.91.39.00

20

15

8409.91.71.00 đến 8409.91.79.00

20

15

8409.99.11.00 đến 8409.99.39.00

20

15

8409.99.61.00 đến 8409.99.69.00

20

15

 

2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/07/2007 có hiệu lực thi hành ngày 1/09/2007 đến ngày 31/12/2007.

Điều 2.

1. Đính chính sai sót tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Mã số

Thuế suất %

Đã in

Sửa lại

2710.19.13.00

0

15

2710.19.14.00

0

15

Bổ sung dòng thuế 8503.00.19.00

 

5

 

2. Đính chính áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 211/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu211/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo11/02/2008
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 211/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 211/QĐ-BTC đính chính QĐ 106/2007/QĐ-BTC và QĐ 65/2007/QĐ-BTC


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Quyết định 211/QĐ-BTC đính chính QĐ 106/2007/QĐ-BTC và QĐ 65/2007/QĐ-BTC
  Loại văn bảnQuyết định
  Số hiệu211/QĐ-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
  Người kýTrương Chí Trung
  Ngày ban hành01/02/2008
  Ngày hiệu lực01/02/2008
  Ngày công báo11/02/2008
  Số công báoTừ số 105 đến số 106
  Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
  Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
  Cập nhật18 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 211/QĐ-BTC đính chính QĐ 106/2007/QĐ-BTC và QĐ 65/2007/QĐ-BTC

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 211/QĐ-BTC đính chính QĐ 106/2007/QĐ-BTC và QĐ 65/2007/QĐ-BTC

      • 01/02/2008

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 11/02/2008

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 01/02/2008

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực