Quyết định 2110/QĐ-UBND

Quyết định 2110/QĐ-UBND năm 2010 tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế đã được thay thế bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Huế và được áp dụng kể từ ngày 20/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2110/QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 647/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) tại cơ quan, địa phương như sau:

1. Ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa có liên quan đến lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

- Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có liên quan đến lĩnh vực: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp.

- Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực.

- Chi cục Thú y và các Trạm thuộc Chi cục Thú ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật.

2. UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có liên quan đến các lĩnh vực: chứng thực; hộ tịch; xây dựng; đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. UBND các phường, thị trấn của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có liên quan đến các lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, đất đai, xây dựng.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai loại thủ tục hành chính và thời gian làm việc để tiếp nhận và giải quyết những thủ tục hành chính.

2. Thời gian làm việc sáng thứ bảy, từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

3. Ngoài những thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 1, căn cứ vào nhu cầu thực tế của công dân và tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phường, thị trấn chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác liên quan đến công dân và tổ chức vào sáng thứ bảy.

Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc:

1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc vào sáng thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ không nghỉ bù sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần do cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2110/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2110/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2010
Ngày hiệu lực02/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2110/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2110/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành02/11/2010
        Ngày hiệu lực02/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2110/QĐ-UBND 2010 làm việc thứ bảy tiếp nhận thủ tục hành chính Huế