Quyết định 2111/QĐ-BTM

Quyết định 2111/QĐ-BTM đính chính Quyết định 33/2006/QĐ-BTM và thu hồi Quyết định 34/2006/QĐ-BTM về nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2111/QĐ-BTM nhập khẩu hạn ngạch thuế quan hàng hóa xuất xứ Campuchia thuế suất NK 0% đính chính 33/2006/QĐ-BTM,thu hồi 34/2006/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2111/QĐ-BTM

 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 2111/QĐ-BTM CỦA BỘ THƯƠNG MẠI  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2006 VÀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2006/QĐ-BTM NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC NHẬP KHẨU HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0%

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Điều 4 Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Thương mại như sau:

Đã in: “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với Hải quan kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2006”.

Nay đính chính: “Điều 4. quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.”

Điều 2: Thu hồi Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Camphuchia với thuế xuất nhập khẩu 0%.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2111/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2111/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2006
Ngày hiệu lực11/12/2006
Ngày công báo04/01/2007
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2111/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 2111/QĐ-BTM nhập khẩu hạn ngạch thuế quan hàng hóa xuất xứ Campuchia thuế suất NK 0% đính chính 33/2006/QĐ-BTM,thu hồi 34/2006/QĐ-BTM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2111/QĐ-BTM nhập khẩu hạn ngạch thuế quan hàng hóa xuất xứ Campuchia thuế suất NK 0% đính chính 33/2006/QĐ-BTM,thu hồi 34/2006/QĐ-BTM
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2111/QĐ-BTM
      Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
      Người kýPhan Thế Ruệ
      Ngày ban hành11/12/2006
      Ngày hiệu lực11/12/2006
      Ngày công báo04/01/2007
      Số công báoTừ số 9 đến số 10
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2111/QĐ-BTM nhập khẩu hạn ngạch thuế quan hàng hóa xuất xứ Campuchia thuế suất NK 0% đính chính 33/2006/QĐ-BTM,thu hồi 34/2006/QĐ-BTM

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2111/QĐ-BTM nhập khẩu hạn ngạch thuế quan hàng hóa xuất xứ Campuchia thuế suất NK 0% đính chính 33/2006/QĐ-BTM,thu hồi 34/2006/QĐ-BTM

          • 11/12/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/01/2007

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/12/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực