Quyết định 2111/QĐ-BYT

Quyết định 2111/QĐ-BYT năm 2015 Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược đã được thay thế bởi Quyết định 122/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược và được áp dụng kể từ ngày 11/01/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Hiệp hội DN dược VN, Tổng Công ty Dược VN;
- Tổng hội YHVN, Hội dược học VN;
- Trung tâm DI&ADR Quốc gia;
- Trung tâm DI&ADR Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cổng TTĐT BYT;
- Lưu: VT, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2111/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2111/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực01/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/01/2021
Cập nhật9 tháng trước
(14/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2111/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2111/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Quang Cường
        Ngày ban hành01/06/2015
        Ngày hiệu lực01/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/01/2021
        Cập nhật9 tháng trước
        (14/01/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2111/QĐ-BYT 2015 Hướng dẫn Quốc gia Cảnh giác Dược