Quyết định 2113/QĐ-TTg

Quyết định 2113/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-TTg

Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYT CH TRƯƠNG ĐU TƯ D ÁN XÂY DNG ĐƯNG VÀNH ĐAI 1 ĐON HOÀNG CU - VOI PHC, THÀNH PH HÀ NI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 ngày 6 tháng 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Quyết đnh s519/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cu - Voi Phục và văn bản s 293/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội (Dự án) với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nhằm hoàn thiện đồng bộ tuyến đường Vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết nối giữa các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông trên mạng lưới và trong khu vực đô thị trung tâm của thành phố Hà Nội.

2. Phạm vi, quy mô đầu tư

- Xây dựng tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với chiều dài 2.274 m, mặt cắt ngang B=50m, diện tích khoảng 153.341 m2 (bao gồm 02 cầu vượt trực thông theo hướng đường Vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh);

- Đầu tư xây dựng hạng mục bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan bao gồm vỉa hè phía Nam đường Đê La Thành tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường Đê La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ với diện tích khoảng 6.083 m2.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư: 7.779,3 tỷ đồng (bảy nghìn, bảy trăm, bảy mươi chín tỷ, ba trăm triệu đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn hợp pháp khác.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Quận Đống Đa, Quận Ba Đình.

7. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2017 đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật có liên quan.

b) Bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch ngân sách hàng năm để triển khai Dự án theo đúng tiến độ.

c) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành.

d) Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3170/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án trong quá trình triển khai Dự án.

đ) Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tiết kiệm 10% tng mức đầu tư Dự án theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trlý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2113/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2113/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2113/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2113/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2113/QĐ-TTg 2017 đầu tư Dự án xây dựng Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội

         • 27/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực