Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND

Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 1908/2006/QĐ-UBND ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/2006/QĐ- UBND

Bến Tre, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1908/2006/QĐ-UBND NGÀY 30/8/2006 BAN HÀNH ĐỀ ÁN XỬ LÝ, DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM RA KHỎI NỘI Ô THỊ XÃ BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2006/QĐ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7-Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII;

Căn cứ quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung về thể thức văn bản Quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre, cụ thể như sau:

Thêm cụm từ: “UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH” vào trên phần “Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003”.

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này bổ sung Quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2116/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2116/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2006
Ngày hiệu lực20/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2116/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2116/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Quốc Bảo
       Ngày ban hành10/10/2006
       Ngày hiệu lực20/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND xử lý di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm Bến Tre