Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND

Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND năm 2012 về quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012 đã được thay thế bởi Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/QĐ-CT/UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe, Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 57/TTr-TBX ngày 13 tháng 7 năm 2012 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1649/TC-GCS ngày 31 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

TT

Cự ly hoạt động

Mức giá
(đồng/ghế)

1

Cự ly hoạt động dưới 50 km

600

2

Cự ly hoạt động từ 50 km đến dưới 100 km

800

3

Cự ly hoạt động từ 100 km đến dưới 200 km

2.000

4

Cự ly hoạt động từ 200 km đến dưới 500 km

2.500

5

Cự ly hoạt động từ 500 km trở lên

4.000

Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2118/QĐ-CT/UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2118/QĐ-CT/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2012
Ngày hiệu lực12/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2118/QĐ-CT/UBND

Lược đồ Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2118/QĐ-CT/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành12/09/2012
        Ngày hiệu lực12/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND giá dịch vụ xe ra vào bến Quảng Bình 2012