Quyết định 212/2005/QĐ-UB

Quyết định 212/2005/QĐ-UB bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 212/2005/QĐ-UB bán nhà thuộc sở hữu nhà nước bổ sung quy trình bán nhà Nghị định 61/CP Quyết định 38/2005/QĐ-UB


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 3 VÀ KHOẢN 4, ĐIỀU 4 CỦA QUY TRÌNH BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG Ở THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2005/QĐ-UB NGÀY 29/3/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 1995;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô năm 2000 và Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 05/8/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi Trường và Nhà đất tại Tờ trình số 4129/TTr-TNMT&NĐ-CS ngày 9/11/2005 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 2411/STP-VBPQ ngày 6 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Quyết định số 38/2005/QĐ-UB) như sau:

“3. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã nhận chuyển nhượng hoặc được tặng, cho quyển thuê nhà ở (hợp đồng thuê nhà ở) thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất) quản lý, cho thuê (kể cả nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao) được xem xét bán nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo Quy trình ban hành tịa Quyết định số 38/2005/QĐ-UB nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có việc làm ổn định tại Hà Nội theo Quyết định điều động hoặc tuyển dụng, hợp đồng lao động; được tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng lao động xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin mua nhà ở).

b) Không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội theo quy định của Bản án hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc đối tượng nói trên, khi làm thủ tục hồ sơ xin mua nhà ở, ngoài việc phải thực hiện đúng thủ tục hồ sơ theo Quy trình ban hành tại Quyết định số 38/2005/QĐ-UB phải bổ sung thêm:

a) Giấy xác nhận của tổ chức, đơn vị quản lý lao động về việc người xin mua nhà ở hiện đang công tác hoặc lao động, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, liên tục tại Hà Nội 3 năm trở lên (tính đến thời điểm xin mua nhà ở), kèm theo bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội.

b) Bản sao Sổ đăng ký tạm trú có thời hạn (còn thời hạn) hoặc Giấy xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi tạm trú về việc không thuộc diện bị cám cư trú tại Hà Nội theo quy định của Bản án hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan; Chủ tịch UBND các quận huyện, phường, xã, thị trấn; Công an phường, xã, thị trấn; Giám đốc: Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng), Công ty Đầu tư và xây dựng nhà ở (Bộ Giao thông vận tải); các tổ chức, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Lê Quý Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 212/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu212/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2005
Ngày hiệu lực09/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 212/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 212/2005/QĐ-UB bán nhà thuộc sở hữu nhà nước bổ sung quy trình bán nhà Nghị định 61/CP Quyết định 38/2005/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 212/2005/QĐ-UB bán nhà thuộc sở hữu nhà nước bổ sung quy trình bán nhà Nghị định 61/CP Quyết định 38/2005/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu212/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýLê Quý Đôn
       Ngày ban hành09/12/2005
       Ngày hiệu lực09/12/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 212/2005/QĐ-UB bán nhà thuộc sở hữu nhà nước bổ sung quy trình bán nhà Nghị định 61/CP Quyết định 38/2005/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 212/2005/QĐ-UB bán nhà thuộc sở hữu nhà nước bổ sung quy trình bán nhà Nghị định 61/CP Quyết định 38/2005/QĐ-UB

          • 09/12/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/12/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực