Quyết định 212/2009/QĐ-UBND

Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều 10 Quyết định 265/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý, tổ chức thực hiện dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 212/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 30 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 10 QUYẾT ĐỊNH SỐ 265/2007/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 692/TTr-STP ngày 16 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 265/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nội dung như sau:

“Điều 10. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo xét hồ sơ đăng ký dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo chương trình cấp phổ thông trung học theo quy định; cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố xét duyệt hồ sơ đăng ký dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo chương trình cấp trung học cơ sở, cấp tiểu học theo quy định trước khi trình Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm.

3. Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm, học thêm; phát hiện nhân tố tích cực; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để quản lý.

5. Định kỳ 6 tháng, 1 năm (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng năm) tổng hợp và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên”.

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố đã cấp giấy phép dạy thêm cho các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 265/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm lập thủ tục thu hồi giấy phép đã cấp và trình Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại giấy phép dạy thêm theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 212/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu212/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2009
Ngày hiệu lực09/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 212/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu212/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrần Xuân Hoà
       Ngày ban hành30/07/2009
       Ngày hiệu lực09/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 212/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 265/2007/QĐ-UBND