Quyết định 2126/QĐ-UBND

Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở NN&PTNT


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2126/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 376/TTr-SNN 377/TTr-SNN ngày 01/11/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 2 (hai) thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 12 (mười hai) thủ tục hành chính và bãi bỏ 3 (ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được công bố theo Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I. Danh mục tên thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực: Thủy sản

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

TTHC công bố mới

2

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên

TTHC công bố mới

3

Đề nghị chấp thuận Đóng mới, Cải hoán tàu cá

Sửa đổi, bổ sung: tên TTHC

4

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá đóng mới

Sửa đổi, bổ sung:tên, hồ sơ, thời gian thực hiện, căn cứ pháp lý của TTHC

5

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Sửa đổi, bổ sung:tên, hồ sơ, thời gian, căn cứ pháp lý của TTHC

6

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Sửa đổi, bổ sung:tên, hồ sơ, thời gian, căn cứ pháp lý của TTHC

7

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu

Sửa đổi, bổ sung:tên, thời gian, căn cứ pháp lý của TTHC

8

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá

Sửa đổi, bổ sung:thời gian thực hiện của TTHC

9

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Sửa đổi, bổ sung:thời gian thực hiện của TTHC

10

Đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Sửa đổi, bổ sung: thời gian, yêu cầu, điều kiện của TTHC

11

Đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản

Sửa đổi, bổ sung:trình tự thực hiện,căn cứ pháp lý của TTHC

12

Đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

Sửa đổi, bổ sung:trình tự thực hiện, thời gian thực hiện của TTHC

13

Đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Sửa đổi, bổ sung:hồ sơ, mẫu đơn, căn cứ pháp lý của TTHC

14

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản

Sửa đổi, bổ sung:số lượng hồ sơ của TTHC

15

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu

TTHC bãi bỏ

16

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá

TTHC bãi bỏ

17

Đề nghị cấp sổ thuyền viên tàu cá

TTHC bãi bỏ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2126/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2126/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2012
Ngày hiệu lực21/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2126/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở NN&PTNT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở NN&PTNT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2126/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýTống Minh Viễn
     Ngày ban hành21/11/2012
     Ngày hiệu lực21/11/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở NN&PTNT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở NN&PTNT