Quyết định 2148/2000/QĐ-UB

Quyết định 2148/2000/QĐ-UB về phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2010

Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/2000/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐƯỜNG THEO QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UB ngày 28/12/1996 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre giai đoạn 1996-2010;

- Để thực hiện tốt Chỉ thị 252/2000/CT-GTVT ngày 26/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường bảo vệ hành lang bảo vệ đường bộ và theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố phân cấp đường bộ theo quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2010 cho các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh như sau:

Tuyến đường

Cấp đường theo quy hoạch

Mặt cắt đường theo quy hoạch

Theo TCVN

4054-85

Theo TCVN

4054-1998

Nền đường

(mét)

Mặt đường

(mét)

1) ĐT.882

Cấp IV ĐB

Cấp 40

12

6

2) ĐT.883

Cấp IV ĐB

Cấp 60

15

7

3) ĐT.884

Cấp IV ĐB

Cấp 60

15

7

4) ĐT.885

Cấp IV ĐB

Cấp 60

12

7

5) ĐT.886

Cấp IV ĐB

Cấp 60

12

7

6) ĐT.887

Cấp IV ĐB

Cấp 60

12

7

7) ĐT.888

Cấp IV ĐB

Cấp 60

15

7

8) ĐT.883B

Cấp IV ĐB

Cấp 40

12

6

Điều 2. Việc công bố phân cấp đường các tuyến đường tỉnh theo như điều 1 trên là cơ sở cho việc xây dựng phát triển và bảo vệ công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Địa chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều hủy bỏ./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Y

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2148/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2148/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2000
Ngày hiệu lực25/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2148/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2148/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrịnh Văn Y
        Ngày ban hành25/07/2000
        Ngày hiệu lực25/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2148/2000/QĐ-UB phân cấp đường theo quy hoạch giao thông vận tải Bến Tre đến 2010