Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC

Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2158/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ 38/2013/TT-BNNPTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QLLP (Bộ Tư pháp); Cục Trồng trọt, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN và PTNT);
- Công báo: Website Chính phủ (06);
- Lưu: VT, PC (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2158/QĐ-BNN-PC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2158/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2013
Ngày hiệu lực23/09/2013
Ngày công báo04/10/2013
Số công báoTừ số 635 đến số 636
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2158/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2158/QĐ-BNN-PC
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành23/09/2013
       Ngày hiệu lực23/09/2013
       Ngày công báo04/10/2013
       Số công báoTừ số 635 đến số 636
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC năm 2013 ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT