Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC

Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 2158/QĐ-BNN-PC về ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3323/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2158/QĐ-BNN-PC NGÀY 23/9/2013 VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ 38/2013/TT-BNNPTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2158/QĐ-BNN-PC ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Trồng trọt, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN và PTNT);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, PC (180).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3323/QĐ-BNN-PC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3323/QĐ-BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo11/08/2014
Số công báoTừ số 749 đến số 750
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3323/QĐ-BNN-PC

Lược đồ Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3323/QĐ-BNN-PC
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực07/08/2014
       Ngày công báo11/08/2014
       Số công báoTừ số 749 đến số 750
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3323/QĐ-BNN-PC 2014 bãi bỏ 2158/QĐ-BNN-PC ngưng hiệu lực thi hành 38/2013/TT-BNNPTNT

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực