Quyết định 216/QĐ-UBND

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 điều chỉnh giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 2 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN GỖ TỊCH THU XUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TT-TC ngày 31/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá bán tối thiểu gỗ tịch thu, thu hồi các Nhóm II và Nhóm III cụ thể như sau:

Số TT

Loại gỗ

Giá bán cũ
(1.000đ/m3)

Giá bán mới
(1.000đ/m3)

 

Gỗ xẻ Nhóm II

3.000

3.300

Riêng: - Gỗ Trai xẻ

3.000

3.800

 - Gỗ Nghiến xẻ

3.000

4.300

 

Gỗ xẻ Nhóm III

2.500

2.800

Riêng gỗ Dổi, gỗ Dâu của Văn Bàn

2.500

3.500

Các Loại gỗ trên có quy cách tối thiểu như sau: Dài tối thiểu 02m; rộng tối thiểu 0,12m; dày tối thiểu 0,07m.

Đối với các Nhóm gỗ trên nếu giao nhận tại các kho trên địa bàn thành phố Lào Cai phải tính thêm cước vận chuyển: 250.000đ/m3.

Đối với các loại gỗ tròn, gỗ xẻ không đủ quy cách nêu trên, gỗ dập, vỡ tận dụng; Căn cứ vào giá bán tối thiểu và biên bản đánh giá tỷ lệ, chất lượng để xác định giá bán cụ thể.

Điều 2: Quy định về giá bán nêu trên được thực hiện từ ngày 10/6/2005. Đối với các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh phê duyệt bán gỗ trước ngày 10/6/2005 mà chưa đến làm thủ tục mua bán, giao nhận tại Sở Tài chính thì phải thực hiện theo giá mua mới quy định tại Quyết định này.

Quy định về giá bán tối thiểu gỗ tịch thu, thu hồi các nhóm II, nhóm III tại Quyết định này thay thế Quy định về giá bán tối thiểu gỗ nhóm II, nhóm III quy định tại điểm 1 mục II bảng giá bán tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 248/1997/QĐ-UB ngày 12/11/1997 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Lâm trường, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2005.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu216/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2005
Ngày hiệu lực10/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu216/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Ngọc Kim
        Ngày ban hành02/06/2005
        Ngày hiệu lực10/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2005 giá bán gỗ tịch thu xung công quỹ nhà nước Lào Cai