Quyết định 2165/QĐ-UBND

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2165/QĐ-UBND 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/01/2008, số 3713/QĐ-UBND ngày 06/12/2013, số 2282/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 và số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh;

Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Văn bản số 496-CV/VPTU ngày 21/6/2018 và đề nghị của Liên Sở Tài chính, Giao thông vận tải tại Biên bản cuộc họp ngày 20/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Loại xe, nhãn hiệu

Nhiên liệu sử dụng

Dung tích xi lanh (cm3)

Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng cho các chỉ số km xe đã vận hành (lít/100 km)

Định mức tiêu hao nhiên liệu chuẩn

Từ 10.000 km đến 60.000 km

Trên 60.000 km đến 120.000 km

Trên 120.000 km đến 200.000 km

Trên 200.000 km trở lên

a

b

c

d

K=1

K=1,3

K=1,35

K=1,4

Cộng thêm 1 lít

1

Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruise VX

Xăng

4.608

18,0

23,4

24,3

25,2

26,2

Điều 2. Quyết định này bổ sung các Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07/01/2008, số 3713/QĐ-UBND ngày 06/12/2013, số 2282/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 và số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- PVPKT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2165/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2165/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2018
Ngày hiệu lực27/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2165/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2165/QĐ-UBND 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2165/QĐ-UBND 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2165/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýPhan Cao Thắng
     Ngày ban hành27/06/2018
     Ngày hiệu lực27/06/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2165/QĐ-UBND 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2165/QĐ-UBND 2018 quy định bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô Bình Định

          • 27/06/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/06/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực