Quyết định 2170/QĐ-UBND

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2011 chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 2170/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 191/TTT-P3 ngày 29 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang, do không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng NC, TD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2170/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2170/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực06/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2170/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2170/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành06/12/2011
       Ngày hiệu lực06/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND

           • 06/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực