Quyết định 39/2010/QĐ-UBND

Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 2170/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 39/2007/QĐ-UBND và được áp dụng kể từ ngày 06/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/2010/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 20 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai như sau:

"3. Thành phần hồ sơ phải có khi khiếu nại yêu cầu xem xét lại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cuối cùng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đơn khiếu nại;

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai cuối cùng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bản photo)."

Điều 2. Thanh tra tỉnh điền biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính (biểu mẫu 1) đối với các thủ tục đã đơn giản hóa theo Điều 1 Quyết định này.

Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Tổ Công tác chuyên trách CCTHHC
của Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh Ủy;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên & Môi trường;
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Website tỉnh An Giang;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG ;
- Tổ đề án 30 tỉnh;
- Trung tâm Công báo của tỉnh;
- Chánh, Phó VP.UBND;
- Phòng Tổng hợp – VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực21/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/12/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLâm Minh Chiếu
       Ngày ban hành11/10/2010
       Ngày hiệu lực21/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/12/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2010/QĐ-UBND đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền