Quyết định 218/2005/QĐ-UBND

Quyết định 218/2005/QĐ-UBND về ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 08/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN CHO CHỦ NHIỆM ỦY BAN VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CẤP HOẶC TỪ CHỐI CẤP GIẤY XÁC NHẬN CÓ GỐC VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố tại Công văn số 142/TH-UBNV ngày 25 tháng 6 năm 2005 và của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại Công văn số 4335/STP-BTTP ngày 24 tháng 11 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố xét, quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam theo quy định tại Điểm 11.5.c, Điểm 11.6, Điểm 12.1.b và Điều 13 của Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ công an về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố và những tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp; Bộ Công an;
- Thường trực HĐND/TP;
-Thường trực UBND/TP;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo CCHC/TP;
Các cơ quan Báo Đài;
- VPHĐ-UB: PVP/PC;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b) A

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 218/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu218/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2005
Ngày hiệu lực30/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 218/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu218/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhHội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành20/12/2005
        Ngày hiệu lực30/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 218/2005/QĐ-UBND ủy quyền cho Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp từ chối cấp Giấy xác nhận có gốc Việt Nam