Quyết định 2180/QĐ-UBND

Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch và một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2337/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch nuôi con nuôi Ủy ban xã Ninh Thuận 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH VÀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1635/TTr-STP ngày 18 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực hộ tịch; một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH; MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

2

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

3

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

4

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

5

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

6

Thủ tục đăng ký kết hôn

7

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

8

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

9

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

10

Thủ tục đăng ký khai tử

11

Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn

12

Thủ tục đăng ký lại việc khai tử

13

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

14

Thủ tục bổ sung hộ tịch

15

Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

16

Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

17

Thủ tục đăng ký việc giám hộ

18

Thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ

19

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

20

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

21

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

II

Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông

1

Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3

Thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2180/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2180/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2180/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2180/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch cấp thẻ bảo hiểm y tế Ninh Thuận 2015