Quyết định 2185/2001/QĐ-UB

Quyết định 2185/2001/QĐ-UB ban hành quy định chi 20% quỹ học phí do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 903/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/2001/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 11 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI 20% QUỸ HỌC PHÍ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Thi hành Nghị quyết số 34/2001/NQ-HĐND ngày 20/02/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa VI”.

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về việc chi 20% quỹ học phí.

Điều 2. Sở Tài chánh – Vật giá phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn thực hiện quy định trên từ ngày 01/6/2001.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chánh – Vật giá, Sở Giáo dục - Đào tạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CHI 20% QUỸ HỌC PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2185 ngày 11/5/2001 của UBND tỉnh)

Thi hành Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 54/1998/TTLT ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính “Về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”; Thông tư liên tịch số 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-TC “Hướng dẫn bổ sung Thông tư 54/1998/TTLT.BGD &ĐT-TC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ”.

Thực hiện Nghị quyết số 34/2001/NQ-HĐND ngày 20/02/2001 về các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa VI, Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc chi 20% quỹ học phí như sau:

A- PHẦN CHI 20% HỌC PHÍ ĐIỀU TIẾT.

1- Đối tượng được hưởng:

a) Cán bộ, nhân viên Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục - Đào tạo, cán bộ công đoàn giáo dục chuyên trách.   

b) Cán bộ, nhân viên không được hưởng phụ cấp ưu đãi ở các trường không thu học phí.

2- Nội dung chi và mức chi:

a) Chi trợ cấp cho cán bộ, nhân viên tỷ tệ 80% của 20% quỹ học phí được điều tiết. Hàng năm, trên cơ sở số tiền điều tiết được, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chánh – Vật giá thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt mức chi trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, nhân viên trong diện được hưởng.    

b) Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tỷ lệ 18% học phí điều tiết.

c) Chi cho công tác quản lý thu, chi quỹ học phí, tỷ lệ 2% học phí điều tiết:

Cấp tỉnh: 1%.

Cấp huyện: 1%.

B- BỔ SUNG NỘI DUNG CHI HỌC PHÍ.

Các đơn vị có thu học phí được trích trong phần học phí để lại của đơn vị để trợ cấp cho cán bộ, nhân viên không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo mức trợ cấp và thời gian trợ cấp như ở mục 2.a phần A./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2185/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2185/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2001
Ngày hiệu lực11/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2185/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2185/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Công Ngữ
        Ngày ban hành11/05/2001
        Ngày hiệu lực11/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2185/2001/QĐ-UB chi 20% quỹ học phí Bến Tre