Quyết định 22/2000/QĐ-UB

Quyết định 22/2000/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BỔ SUNG NĂM 2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ và số 02/2000/NQ-HĐ ngày 15 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VI, kỳ họp lần thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 1035/TT-KHĐT-TH ngày 24 tháng 4 năm 2000 ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 từ nguồn vốn ngân sách tập trung với tổng vốn đầu tư 2,13 tỷ đồng (đính kèm danh mục dự án đầu tư).

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2000, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận  
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND/TP
- VPUB : CPVP
- Các Tổ DA, ĐT, VX
- Tổ TH (4b)
- Lưu                           

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2000
Ngày hiệu lực20/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành10/05/2000
        Ngày hiệu lực20/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2000/QĐ-UB chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000