Quyết định 22/2005/QĐ-UBND

Quyết định 22/2005/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Điện Biên ban hành

Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 208/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 12/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2005/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ;

Theo đề nghị Liên ngành của Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính và Báo cáo thẩm định số 57/BCTĐ-STP ngày 16/8/2005 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Có bảng giá kèm theo).

Điều 2. Các cá nhân, tổ chức được phép khai thác, sử dụng các loại tài nguyên theo quy định của Pháp luật đều phải nộp thuế tài nguyên theo bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giao cho Cục trưởng Cục thuế tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 và Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu cũ.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 của UBND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: đồng

Số TT

Tên Tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

I

Khoáng sản dùng cho xây dựng

 

 

 

 

Đá hộc

m3

25.000

 

 

Cát xây dựng

m3

15.000

 

 

Sỏi

m3

40.000

 

 

Than

tấn

180.000

 

 

Đá đen

m2

40.000

 

 

Đất dùng để sản xuất VLXD

m3

15.000

 

 

Đất hiếm

tấn

70.000

 

 

Qung chì

tấn

100.000

 

 

Quăng ăng TiMon

tn

1.500.000

 

II

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

 

1

Gỗ các loại tính theo m3 gỗ tròn

 

 

 

 

Gỗ nhóm I

m3

3.000.000

 

 

Gỗ Pơmu

m3

2.500.000

 

 

Gỗ nhóm II

m3

1.800.000

 

 

G nhóm III

m3

1.500.000

 

 

Gỗ nhóm IV + V

m3

800.000

 

 

Gỗ nhóm VI + VII + VIII

m3

500.000

 

 

Cành, ngọn, củi

m3

60.000

 

2

Sản phẩm rừng tự nhiên khác

 

 

 

 

Sa nhân

kg

45.000

 

 

Thảo quả

kg

60.000

 

 

Cánh kiến đỏ

kg

10.000

 

 

Măng củ khô

kg

20.000

 

 

Măng khô khác

kg

15.000

 

 

Ht trẩu khô

kg

1.500

 

 

Mc nhĩ khô

kg

25.000

 

 

Nấm hương khô

kg

60.000

 

 

Song khô

kg

1.500

 

 

Mây khô

kg

1.000

 

 

My hốc

y

5.000

 

 

My hóp

cây

4.000

 

 

Nứa các loi

cây

1.500

 

 

Nứa tép

cây

1.000

 

 

Bông chít khô

kg

2.000

 

III

Các loại dược liệu khác

 

 

 

 

Trầm hương

kg

300.000

 

 

Hạt I rĩ

kg

2.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2005
Ngày hiệu lực01/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýBùi Viết Bính
        Ngày ban hành22/08/2005
        Ngày hiệu lực01/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2005/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên Điện Biên