Quyết định 22/2006/QĐ-BYT

Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1387/QĐ-BYT năm 2013 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 22/2006/QĐ-BYT

Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt ;
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 18/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt thực hiện nhiệm vụ: "Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc biên tập, xuất bản, phát hành "Tạp chí AIDS và cộng đồng" theo các quy định của pháp luật."

Điều 2. Bổ sung vào cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt : Tạp chí AIDS và cộng đồng.

Tạp chí AIDS và cộng đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí AIDS và cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo16/08/2006
Số công báoTừ số 59 đến số 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành07/08/2006
        Ngày hiệu lực31/08/2006
        Ngày công báo16/08/2006
        Số công báoTừ số 59 đến số 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/04/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2006/QĐ-BYT bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam