Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND về việc miễn thu thủy lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 26/2007/QĐ-UBND miễn thu thuỷ lợi phí sản xuất nông nghiệp Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 154/2007NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Xét tờ trình số: 335/TTr.STC ngày 30/10/2007 của Giám đốc sở Tài chính, về việc miễn thu thuỷ lợi phí đối với sản xuất nông nghiệp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn thu thuỷ lợi phí, tiền nước đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long theo quyết định số: 4380/2004/QĐ-UB ngày 23/12/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thu thuỷ lợi phí đối với:

- Diện tích đất vượt hạn mức giao cho hộ gia đình, cá nhân.

- Đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành qui định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Bộ TC, Bộ
NN&PTNT; 
- Cục kiểm tra VB (B Tư Pháp);
- Báo Vĩnh Long (Đăng báo);
- CT&Phó CT.UBND tỉnh;
- TTCB tỉnh
- Như điều 3;
- Phòng KTTH,KTN;
- Lưu 6.03.02.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực17/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Thanh Xuân
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực17/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thu thủy lợi phí sản xuất nông nghiệp